THAILANDMESSAGE.COM
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
        บริษัท ไทย อินฟอร์เมชั่น ซิสเทม จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของลูกค้าอย่างยิ่ง โดยเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้าของ เราได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี ฐานข้อมูลของลูกค้าจะได้รับคุ้มครองในความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทฯไม่มีสิทธิในการนำไปใช้ ในทางที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ
ทิปในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
 
รหัสผ่าน :
        ไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านให้คนอื่นทราบ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทีมงานเจ้าหน้าที่ของ THIS จะไม่ถามรหัสผ่านของคุณไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ดังนั้นหากมีบุคคลใดแอบอ้างโดยใช้ชื่อ THIS หรือตัวแทนของ THIS  สอบถามรหัสผ่านของคุณ ไม่ว่าจะกระทำการผ่านสื่ออีเมล์ โทรศัพท์ หรือจดหมาย คุณไม่ควรให้รหัสผ่านของคุณแก่ผู้แอบอ้างนั้นโดยเด็ดขาด นอกจากนี้หากคุณสงสัยว่ามีผู้ใดล่วงรู้ถึงรหัสผ่านของคุณ กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางหน้า ‘ติดต่อTHIS’ คุณอาจจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นระยะๆ ทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
        ตั้งรหัสผ่านที่ง่ายต่อการจดจำ แต่ยากที่ใครจะเดาได้วิธีหนึ่งที่เราแนะนำคือการตั้งรหัสผ่านโดยการใช้วลีและ ตามด้วยตัวเลข 2-3 ตัว หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ชัดเจนที่สามารถเดาได้ง่ายหรือวันสำคัญเช่น ชื่อเล่น หรือวันเกิด นอกจากนี้อีกวิธีที่ดีในการตั้งรหัสผ่านคือการผสมตัวหนังสือกับตัวเลขเข้า ดัวยกัน ซึ่งจะทำให้ยากแก่การเดามากยิ่งขึ้น
 
การรักษาความปลอดภัยที่อยู่อีเมล์ของคุณ :
        THIS จะไม่เคยส่งอีเมล์ถึงคุณเพื่อสอบถามรหัสผ่านของคุณไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากคุณได้รับอีเมล์ที่สอบถามรหัสผ่าน ไม่ว่าจะมาจาก THIS หรือบุคคลอื่นใด กรุณาอย่าโต้ตอบ รวมทั้งอย่าคลิ๊กลิ๊งค์ที่อยู่ในอีเมล์นั้นเพื่อเข้าสู่ระบบ THIS หากคุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ THIS  กรุณาเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ THAILANDMESSAGE.COM  แล้วจึงทำการเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบ THIS จริง คุณควรตระหนักว่าเว็บไซต์ที่คุณจะกรอกที่อยู่อีเมล์ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ THIS คือ ณ THAILANDMESSAGE.COM เท่านั้น